Adalar Su Sporları Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adalar Su Sporları Kulübü Derneği 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

2016-assk-olaganustu-genel-kurul-gazete-ilani

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Ağustos 2016 Cumartesi günü saat 11.00’ de Burgazada, Fenerburnu Mevkii No.54 adresindeki Dernek Merkezimizde aşağıdaki gündem maddesini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 27 Ağustos 2016 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır. Üyelere duyurulur.

TOPLANTI  GÜNDEMİ :

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi.
 3. Aziz Atatürk’ün, ebediyete intikal etmiş olan kurucularımız, idarecilerimiz, sporcu ve üyelerimizin anısına saygı duruşu.
 4. T C İstanbul Valiliği, Defterdarlık Anadolu Milli Emlak Dairesi Başkanlığının;
  • 26 Haziran 2010 tarih, 13279 Taşınmaz Tespit Tutanağına dayanarak, 05.02.2015 tarihinde derneğimiz tarafından yaptırılan İstanbul Kadastro Müdürlüğü Kartal (3425) LİHKAB Aplikasyon Krokisi ile de örtüşen 989 m2, 98/1 parselimiz önündeki taşmalar için, 13.06.2016 tarihinde gelen 06.06.2016 tarih 73046 sayılı 27.06.2005 ile 26.06.2010 tarihleri arasına tahakkuk ettirilen 165.679,13 TL ecrimisil bedeli,
  • 06.2016 tarihinde gelen 06.06.2016 tarih 73040 sayılı 28.05.2011 ile 27.05.2016 tarihleri arasına tahakkuk ettirilen 331.008,87 TL ecrimisil bedeli,
  • 07.2016 tarihinde gelen 15.07.2016 tarih 89982 sayılı 09.07.2014 ile 09.09.2014 tarihleri arasına tahakkuk ettirilen 71.043,29 TL ecrimisil bedeli ile
  • 07.2016 tarihinde gelen 15.07.2016 tarih 89983 sayılı 10.09.2014 ile 27.05.2016 tarihleri arasına tahakkuk ettirilen 740.078,90 TL ecrimisil bedeli,ihbarnameleri için açılacak itiraz davaları ile yürütmeyi durdurma taleplerimize rağmen Milli Emlak’in neticeyi beklemeden olası dernek hesaplarına haciz koyması yoluyla tahsilâta gitmesi veya başlatılan hukuki sürecin aleyhimize neticelenmesi sonucunda yukarıda anılan bedellerin yasal faizleri ve gecikme cezalarının da tahakkuk ettirilebilir toplam bedelinin dernek tarafından ödenmesinin ne şekilde yapılacağının ve diğer hususların Olağanüstü Genel Kurul’a arz edilmesi ile görüşülmesi ve karara varılması.

ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu